بازدید واقعی پست

شروع از 1000 بازدید تا سقف 12000 بازدید
 • واقعی
 • بازدید از پنجاه پست آخر
 • هر هزار بازدید 22 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی کانال

شروع از 500 ممبرتا سقف 5000 ممبر
 • واقعی - اجباری
 • بازدید بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش بین 10 تا 60 درصد
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

فالور ایرانی

شروع از 100 فالورتا سقف 30 هزار فالور
 • فالور ایرانی و واقعی
 • تعداد جذب 100 درصد
 • درصد ریزش نامشخص
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر گروه

شروع از 100 ممبرتا سقف 10000 ممبر
 • واقعی و مجازی
 • ریزش واقعی بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش مجازی بین 1 تا 6 ماه
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
مرور برچسب

دانلود اسنپ چت

با اسنپ چت لحظات مهم المپیک زمستانی را دنبال و تماشا کنید

با اسنپ چت لحظات مهم المپیک زمستانی را دنبال و تماشا کنید:  با اسنپ چت لحظات مهم المپیک زمستانی را دنبال و تماشا کنید! اسنپ چت با معرفی ویژگی Live و با همکاری شبکه NBC، المپک زمستانی را تحت پوشش زنده قرار میدهد. امروز ، اسنپ چت جدیدترین…

Snapchat برنامه جالب چت تصویری

Snapchat برنامه جالب چت تصویری: در این پست قصد داریم Snapchat برنامه جالب چت تصویری اندروید را به شما معرفی کنیم. Snapchat برنامه ایست که بوسیله آن میتوانید به صورت تصویری با دوستان خود ارتباط برقرار کنید. این برنامه که از قبل برای…