بازدید واقعی پست

شروع از 1000 بازدید تا سقف 12000 بازدید
 • واقعی
 • بازدید از پنجاه پست آخر
 • هر هزار بازدید 22 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی کانال

شروع از 500 ممبرتا سقف 5000 ممبر
 • واقعی - اجباری
 • بازدید بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش بین 10 تا 60 درصد
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

فالور ایرانی

شروع از 100 فالورتا سقف 30 هزار فالور
 • فالور ایرانی و واقعی
 • تعداد جذب 100 درصد
 • درصد ریزش نامشخص
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر گروه

شروع از 100 ممبرتا سقف 10000 ممبر
 • واقعی و مجازی
 • ریزش واقعی بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش مجازی بین 1 تا 6 ماه
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

آیا اتصال گوشی به شارژ از شب تا صبح اشتباه است؟

0 270

آیا اتصال گوشی به شارژ از شب تا صبح اشتباه است؟

آیا اتصال گوشی به شارژ از شب تا صبح اشتباه است؟

در چند سال اخیر که استفاده از تلفن همراه همه گیر شده است.

نحوه رفتار با باطر گوشی ها برای افزایش عمر آنها برای عموم دغدغه ایجاد کرد است.

یکی از سوال هایی که از قدیم وجود داشته است و ممکن است هنوز کسانی باشند که این سوال را داشته باشند این است که

اتصال گوشی به شارژ از شب تا صبح اشتباه است؟

آیا اتصال گوشی به شارژ از شب تا صبح اشتباه است؟
آیا اتصال گوشی به شارژ از شب تا صبح اشتباه است؟

بعضی از افراد اعتقاد دارند که این کار باعث فشار به باتری میشود و تا حدود زیادی از عمر آن میکاهد.

بعضی هم اعتقاد دارند که حتی ممکن است این کار باعث انفجار یا اتش سوزی شود.

کسانی هم فک می کنند که این کار هیچ ضرری برای باتری ندارد.

اما جواب واقعی کدام است؟

به گفته سازنندگان تلفن های همراه و شرکت های سازنده باتری این کار باعث هیچ گونه فشاری به باتری و تلفن نمیشود.

البته در تلفن های جدید اینگونه است. تلفن های جدید هوشمندتر از گوشی های قدیمی تر شده اند.

یعنی با پر شدن باتری دیگر ورودی شارژ آن را قطع میکنند. پس امشب با خیال راحت گوشی خود را به شارژ نگه دارید D;

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.