بازدید واقعی پست

شروع از 1000 بازدید تا سقف 12000 بازدید
 • واقعی
 • بازدید از پنجاه پست آخر
 • هر هزار بازدید 22 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی کانال

شروع از 500 ممبرتا سقف 5000 ممبر
 • واقعی - اجباری
 • بازدید بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش بین 10 تا 60 درصد
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

فالور ایرانی

شروع از 100 فالورتا سقف 30 هزار فالور
 • فالور ایرانی و واقعی
 • تعداد جذب 100 درصد
 • درصد ریزش نامشخص
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر گروه

شروع از 100 ممبرتا سقف 10000 ممبر
 • واقعی و مجازی
 • ریزش واقعی بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش مجازی بین 1 تا 6 ماه
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت
مرور رده

برنامه ها

آموزش کار کردن با برنامه های کاربردی

۱۸ تا از سخت ترین الگو(pattern)های پیشنهادی دستگاه اندرویدی

اگر مدتهاست به دنبال یک الگوی(pattern) مشکل که کسی نتواند آن را شناسیی کند برای دستگاه اندرویدی خود میگردید. در این پست ما قصد داریم تا 18 تا از سخت ترین الگو های دستگاه اندرویدی را به شما معرفی کنیم. در موارد زیر ما 9 عدد نقطه ای که برروی…