بازدید واقعی پست

شروع از 1000 بازدید تا سقف 12000 بازدید
 • واقعی
 • بازدید از پنجاه پست آخر
 • هر هزار بازدید 22 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی کانال

شروع از 500 ممبرتا سقف 5000 ممبر
 • واقعی - اجباری
 • بازدید بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش بین 10 تا 60 درصد
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

فالور ایرانی

شروع از 100 فالورتا سقف 30 هزار فالور
 • فالور ایرانی و واقعی
 • تعداد جذب 100 درصد
 • درصد ریزش نامشخص
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر گروه

شروع از 100 ممبرتا سقف 10000 ممبر
 • واقعی و مجازی
 • ریزش واقعی بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش مجازی بین 1 تا 6 ماه
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

فرم خرید ممبر واقعی کانال

ممبر واقعی کانال

 • عمومی یا خصوصی فرق ندارد

خرید ممبر واقعی کانال تلگرام

خرید ممبر واقعی کانال تلگرام
خرید ممبر واقعی کانال تلگرام

این ممبر ها به چه صورتی به کانال اضافه خواهند شد؟

این ممبر ها از طریق اد اجباری اضافه خواهند شد. یعنی بدون اینکه از کاربر سوالی شود که آیا میخواهید وارد کانال شوید یا خیر او را به عضویت کانال شما در می آورد این روش از طریق برنامه های تلگرامی غیر رسمی صورت میگیرد.(تلگرام های غیر رسمی مثل: موبوگرام – تلگرام پلاس – ایرانگرام و ….)

آیا این ممبر ها واقعی هستند؟

بله همان طور که توضیح داده شد این ممبر ها کامالا واقعی هستند. و چون واقعی هستند امکان ریزش کانال وجود دارد. بیست تا سی درصد این ممبر ها پست های شما را می بینند.(یعنی ویو میزنند)

در صورتی که با مطالعه موارد بالا همچنان برای شما سوالی وجود داشت. یا به مشکلی برخورد کردید با شماره ۰۹۳۰۸۰۱۹۱۹۴ تماس بگیرید.
همچنین می توانید به ایدی B_del در تلگرام پیام بدید