بازدید واقعی پست

شروع از 1000 بازدید تا سقف 12000 بازدید
 • واقعی
 • بازدید از پنجاه پست آخر
 • هر هزار بازدید 22 هزار تومان
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر واقعی کانال

شروع از 500 ممبرتا سقف 5000 ممبر
 • واقعی - اجباری
 • بازدید بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش بین 10 تا 60 درصد
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

فالور ایرانی

شروع از 100 فالورتا سقف 30 هزار فالور
 • فالور ایرانی و واقعی
 • تعداد جذب 100 درصد
 • درصد ریزش نامشخص
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

ممبر گروه

شروع از 100 ممبرتا سقف 10000 ممبر
 • واقعی و مجازی
 • ریزش واقعی بین 10 تا 80 درصد
 • ریزش مجازی بین 1 تا 6 ماه
 • زمان انجام 1 تا 24 ساعت

درخواست بررسی برنامه

اپس یار برای حمایت از برنامه نویس ها و بازی ساز های ایرانی به صورت رایگان برنامه و بازی شما را مورد نقد و بررسی قرار میدهد.

و این کار باعث میشود که برنامه و بازی شما بیشتر از قبل دیده شود. و احتمال موفقیت برنامه شما افزایش یابد.

همچنین باعث میشود که برنامه شما و امکانات آن در گوگل ثبت و ایندکس شود. در صورتی کسی قابلیتی که

برنامه شما آن را دارد را جستجو کند برنامه شما را پیدا خواهد کرد.

 • مثال: 09168865663
 • در صورت پولی بودن برنامه آن را در جای دیگر اپلود کنید و لینک آن را اینجا وارد کنید

معرفی بازی

1 از 9